Сервизиране на професионални хладилни уреди за кухни и ресторанти

Най-добрият ремонт е избегнатият. Омаловажаването на профилактиката на хладилното оборудване безспорно води до неприятности за собственика и инвестиция, която може да бъде спестена. При внимателно и отговорно извършване на периодични проверки, вероятността за проблеми намалява с повече от 70 процента. Навременната смяна на недобре работещи части увеличава работоспособността на уреда и съответно пести пари от електроенергия, но и редуцира риска от дефекти причинени от недобрата работа на съответната част.

Ето затова практиката ни с абонаментното обслужване се състои от ежемесечни посещения и поддържане изправността на всяка част и функция на хладилното съоръжение. Клиентите ни все повече се убеждават в ползите от този метод на работа.

3
1
ROLLEI
3

Поддържането на уредите в добра хигиена допринася за по-дълга и безпроблемна работа. Дренажната система налична във всички уреди, използващи нискотемпературно изпарение на фреон, е най-податлива на проблеми в тази насока. И въпреки че пряко не влияе на работата на агрегата, причинява неприятности като теч на вода по пода, отблъскваща миризма водеща до лош дъх на продуктите във витрината, мухъл, а в нискотемпературните помещения – ледени образования с масивно тегло. Проблем от непочистените уреди се получава и в движещите се части като вентилатори и клапи. Прахът, който се движи заедно със студения въздух, влошава смазването на лагерите и втулките на ел. моторите, което от своя страна води до скъсяване на живота им. Непочистените въздушни филтри влияят пряко на движението на въздуха и възпрепятства охлаждането на продуктите.

И въпреки всичките ви усилия за превенция на проблемите, те все пак настъпят, се убедете че аварията ще бъде отстранена в най-кратки срокове, от опитен специалист. Използването на най-съвременно сервизно оборудване и качествени консумативи благоприятства скорошното решаване на проблема. Това са принципите заложени в работата на Nofrostbg сервиз.