Контролери и електронни модули

 Електрическата инсталация се изгражда с цел да осигури безопасна и надеждна работа на уреда. Хладилник или складова хладилна база, качествената направа на електрическата мрежа и компетентната поддръжка дава една добра основа за безпроблемна и дълга работа на хладилното съоръжение.

Истинско предизвикателство за всеки, поел ангажимент за поддръжка на хладилно оборудване са настройките на контролера. Трудностите произтичат от уникалността на всяка една инсталация, а използването на заводски настройки често не води до желаният резултат. Опитът в разчитане и настройване на електронният модул, управляващ хладилната машина и боравенето с техническата документация са гаранция за доверие. Всеки имаш нужда от професионалист може да се обърне към нас за корекции и ремонт. На имащите необходимия опит и познания предлагаме помощ със съвет и информация за най разпространените модели контролери.

Pego ECP 200 EXPERT-800x800